Skip to main content

Internetconsultatie: subsidieregeling om het werken van meer uren te faciliteren

Gepubliceerd op: dinsdag 25 juni 2024 | 9:43

Sectoren als zorg en welzijn, de kinderopvang en het onderwijs kampen met structurele personeelstekorten. Uitbreiding van het aantal gewerkte uren van mensen die in deeltijd werken draagt bij aan het oplossen van deze personeelstekorten. Zo kan de toegang tot zorg, onderwijs en kinderopvang verbeteren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start een internetconsultatie voor een tijdelijke subsidieregeling. Deze subsidieregeling is gericht op het uitvoeren van interventies om het werken van meer uren te faciliteren. De interventies worden onderzocht op effectiviteit.

De subsidieregeling is een onderdeel van het Nationaal groeifondsprogramma Meer uren werkt!. In het programma richten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kennispartners en andere betrokken partijen zich op de uitbreiding van het aantal gewerkte uren van deeltijdwerkers. Voor de subsidieregeling is in het beoogde eerste aanvraagtijdvak (13 januari 2025 tot en met vrijdag 14 februari 2025) €6.600.000 beschikbaar voor de uitvoering en evaluatie van zeven interventies. Het programma Meer uren werkt! loopt van 2024 tot en met 2033.

Minister Van Gennip: “Er zijn in Nederland circa 500.000 deeltijders die meer zouden willen en kunnen werken, indien zij daartoe in staat worden gesteld. Met dit programma helpen we hen daarbij. Hierdoor worden zij financieel onafhankelijker en pakken we arbeidsmarkttekorten in cruciale sectoren aan. Het is mooi dat we als overheid samen met onder meer kennispartners, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties de handen ineenslaan om urenuitbreiding voor deze groep mogelijk te maken.”

Interventies
De subsidieregeling richt zich in het eerste aanvraagtijdvak op zeven interventies. Vijf daarvan richten zich primair op de werknemers die in deeltijd werken in de sectoren zorg, kinderopvang en onderwijs. Dit gaat om: roostersessies, herstructurering van taken, het goede gesprek, combinatiebanen en mantelzorgvriendelijke organisaties. De twee overige interventies richten zich op werknemers in alle arbeidsmarktsectoren en hebben betrekking op het stimuleren van oudervriendelijke organisaties en het wegnemen van misverstanden rond marginale druk.

De subsidieregeling biedt de mogelijkheid voor brancheorganisaties, O&O-fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties en interventiepartners om aan de hand van de interventies werknemers op vrijwillige basis te stimuleren meer uren te werken. Een samenwerkingsverband kan een aanvraag doen voor de interventies (activiteiten) die zijn omschreven in de subsidieregeling. Voor alle activiteiten moet een aparte aanvraag worden ingediend. De interventiepartner is de partij die de interventie zal uitvoeren bij de deelnemende organisaties.

De internetconsultatie loopt van 24 juni tot en met 8 juli en is te raadplegen via internetconsultatie.nl.